Samhandlingsarenaen

Samhandlingsarenaene i regi av Semicolon og NorStella har gjennom 9 møter fokusert på sentrale problemstillinger av stor betydning for effektivisering og forenkling av offentlig sektor. Det 10. møte i Samhandlingsarenaen løfter blikket og ser på og diskuterer målbilde for offentlig sektor i 2025.

NorStella etablerer nå en ny faggruppe bestående av private og offentlige aktører som ønsker diskusjon av sentrale temaer for samhandling, endringsledelse og avanserte ikt-løsninger for offentlig sektor.  Målet med faggruppen er å arrangere flere Samhandlingsarenaer i tiden fremover. For å delta i faggrupper forutsettes medlemskap i NorStella.  Faggruppen er derfor åpen for alle nåværende medlemmer, samtidig som vi ønsker nye medlemmer velkommen.

Bli medlem!