Kurs og seminarer >

Kurs og seminarer.jpgSom del av NorStellas arbeid for utvikling og bruk av åpne, internasjonale standarder for elektronisk samhandling og handelsforenkling, holder vi kurs innen disse interessefeltene. Våre kurs er rettet både mot våre medlemmer og andre interesserte.

Når vi har kommende kurs finner du disse på denne siden.

Fra ord til handling – Vi lager en digital kommune!

Jon Arve Risan, NorStella

digital kommune

Vi tror du har erfaringer, tanker og ideer som er viktige for oss og som vi håper du vil dele! I kraft av navn og gavn¹ har NorStella tatt initiativ knyttet til ideen om den heldigitale kommunen. En rekke ildsjeler har de siste månedene delt visjon og misjon for å definere hva som muligens kan ligge i dette begrepet og ideen. Nå ønsker vi å bevege oss fra tanke til handling.

Utvalg for internasjonal handelsforenkling og Utvalg for e-transport

Terje Borge Olsen, NorStella

Agendaen er hovedsakelig innrettet mot tollrelaterte temaer med god representasjon fra etatene Toll og Skatt. Dette er primært interesseområde for utvalg for internasjonal handelsforenkling, men utvalg for e-transport er også invitert grunnet overlappende interessefelt for noen av dere.

Offentlig dataforvaltning 26. mai 2016 - avholdt

modern technology concept

 

 

 

Stortingsmeldingen Digital Agenda slår fast at det offentlige ikke lenger skal spørre om det vi allerede vet. Ved å utnytte denne kunnskapen og bygge nye tjenester rundt dette prinsippet blir dialogen enklere og mer effektiv.

eID workshop - tirsdag 16. september 2014 - avholdt

Tema: Globale vs. nasjonale eID-løsninger - hva finnes, hvordan kan det brukes

ESignature1

Norstellas eID fagutvalg inviterer til et heldagsseminar med tema internasjonale eID-løsninger, inkludert sosiale medier, sett opp mot norske tjenester og aktører i det norske eID-markedet. Seminaret består av innledninger etterfulgt av «kaféborddiskusjoner» der deltakerne i mindre grupper kan diskutere temaene. Hvert kafébord vil ha en fasilitator som også vil rapportere gode innspill fra diskusjonene ved sitt bord. Dette er ikke et seminar som skal gå i dybden på teknologiene. Formålet er å gi praktisk informasjon om hva som finnes, og målgruppen er primært tjenestetilbydere (private og offentlige). Vi forventer også god deltagelse fra «eID-profesjonelle» med bidrag til diskusjonene ved kafébordene.

2014-09-23

Kurs i Edifact

Todagerskurs i regi av Edisys og NorStella

edifact_200x134

Electronic Data Interchange (EDI) er en metode for elektronisk utveksling av strukturert informasjon mellom bedrifter. EDIFACT er FNs sett av standard dokumentformater for utveksling av forretningsdata i henhold til EDI-rammeverket. EDIFACT standard ble vedtatt i 1987 og har siden da blitt brukt av et betydelig antall store bedrifter i Norge og internasjonalt.

Hva må du vite ved import og eksport av næringsmidler?

Teknologisk Matforums kurs 21. og 22. mai

Import av landsbruks- og andre matvarer krever kunnskap om aktuelle toll- og andre regelverk.For å sikre kalkylegrunnlaget er det også viktig å vite hvilke avgifter og evt. toll som påløper.

Det samme gjelder  matekskport til våre hovedmarkeder i EU-landene. Teknologisk Matforums kurs "Toll i fokus- Hva må du vite ved import og eksport av næringsmidler "21. og 22.mai er en fin anledning til å bli oppdatert på disse områdene. Kurssted er P-Hotels, Oslo, med gateadresse Grensen 16.

Nærmere informasjon finner du på hjemmesiden til Teknologisk Matforum .

 

2014-05-16