10. møte Samhandlingsarena – Semicolon II: torsdag 11. desember 2014 (Avholdt)

MÅLBILDE OFFENTLIG SEKTOR 2025 – HVA MÅ GJØRES?

Arkitektur_160x127

På dette 10. møtet i Samhandlingsarenaen fikk vi presentert og diskutert ulike scenarier for en fremtidig offentlig sektor basert på en endret økonomisk virkelighet og realitetsorientering. Sentrale spørsmål var:

  • Hvordan kan gode og kostnadseffektive offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv bidra til å flytte ressurser fra administrasjon til tjenesteyting?

  • Hvilken betydning har organisering og styring, innovasjon og kunnskapsspredning, for «digitaliseringen» og samhandlingen av offentlig sektor?

  • Hvilken verdig har nærmere samspill mellom privat og offentlig sektor i å utvikle nye samhandlende tjenester i offentlig sektor?

  • Hvilken rolle vil og bør et fremtidig Difi spille i denne sammenheng?

Møtet fulgte vanlig form med innledere, rik anledning til networking i tilknytning til lunsj, og med et panel som eide flere av de problemstillingene som ble reist.

SEMICOLON

Spent på svarene de ga?

Presentasjonene fra konferansen finner du her!

 

 

 

Tips en venn Skriv ut